Warranty

1. Alamo Trading OÜ poolt müüdavatele toodetele kehtib 1-aastane pretensioonide esitamise aeg

2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast

3. Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik, asendatakse toode võrdväärse tootega

4. Müügigarantii ei laiene:

4.1 Kui tootel on normaalsest kulumisest tingitud kahjustused

4.2 Toode on saanud kasutamise käigus kahjustada (tootel on märgatavad kriimud, kahjustused või muud kulumis- või muljumisjäljed)

4.3 Toote mittenõuetekohane või mitte sihtotstarbeline kasutamine või kasutusjuhendis ja/või asjaomastes dokumentides toodud juhiste eiramine, sealhulgas toote valedes tingimustes säilitamine, kukkumine ja põrutamine, kokkupuude agressiivse keskkonna või olmekeemia või vms, kõik nimetatud ilma mingite eranditeta.

4.4 Alamo Trading OÜ poolt tunnustamata ettevõttes remondi-, muudatuste- või puhastustoimingute teostamine.

4.5 Mistahes defekt, mis on põhjustatud toote hooletust või ebaõigest käsitlemisest (toote säilitamine kõrge temperatuuriga kohas, kõrge õhuniiskusega kohas, olmekeemia läheduses ja/või kokkupuutel, ebaõigest hooldusest)